odcinać


odcinać
Dać sobie odciąć rękę, palec, głowę za coś «zaręczyć za coś; być pewnym czegoś»: Dałbyś sobie rękę odciąć, że to, co on mówi jest prawdą? Roz tel 1997.
Odcinać kupony (od czegoś) zob. kupon.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odcinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odcinaćam, odcinaća, odcinaćają, odcinaćany {{/stl 8}}– odciąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, odetnę, odetnie, odetnij, odcinaćciął, odcinaćcięli, odcinaćcięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcinać — ndk I, odcinaćam, odcinaćasz, odcinaćają, odcinaćaj, odcinaćał, odcinaćany forma ndk czas. odciąć (p.) odcinać się 1. forma ndk czas. odciąć się (p.) 2. «wyraźnie się zarysowywać na jakimś tle; wyróżniać się spośród czegoś, kogoś» Wieże miasta… …   Słownik języka polskiego

  • odcinać się — I – odciąć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} demonstracyjnie zrywać z kimś lub czymś, dawać wyraz, że nie ma się już z czymś lub kimś nic wspólnego; też: wyrażać odmienny pogląd, nie uczestniczyć w czymś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcinać kupony — {{/stl 13}}{{stl 8}}{od czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} wykorzystywać dawne zasługi dla realizacji nowych celów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odcinając kupony od niegdysiejszych związków z panną „S”, od zdobytej dzięki temu popularności i sławy, politycy obu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kupon — Odcinać kupony (od czegoś) «czerpać korzyści z czegoś wcześniej osiągniętego, uzyskanego»: Jeśli teraz uda się przeprowadzić konieczną kurację, ludzie zapomną o restrykcyjnych posunięciach i przez ostatnie dwa lata rząd będzie odcinał kupony od… …   Słownik frazeologiczny

  • odciąć — dk Xc, odetnę, odetniesz, odetnij, odciąćciął, odciąćcięła, odciąćcięli, odciąćcięty odcinać ndk I, odciąćam, odciąćasz, odciąćają, odciąćaj, odciąćał, odciąćany 1. «odłączyć, oddzielić coś od czegoś, od całości cięciem» Odciąć gałąź. Odciąć… …   Słownik języka polskiego

  • kupon — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kuponnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} blankiet gry liczbowej, konkursu, mający rubryki wypełniane przez grającego; oznakowanie drukowane w czasopismach, na opakowaniach …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ścinaćam, ścinaća, ścinaćają, ścinaćany {{/stl 8}}– ściąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, zetnę, zetnie, zetnij, ściął, ścięli, ścięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o czymś, co… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odciąć — Dać sobie odciąć rękę, palec, głowę za coś «zaręczyć za coś; być pewnym czegoś»: Dałbyś sobie rękę odciąć, że to, co on mówi jest prawdą? Roz tel 1997. Odcinać kupony (od czegoś) zob. kupon …   Słownik frazeologiczny

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny